نفس عمیق

نفس هایی هست، که فقط در حضور تو عمیق اند

نفس عمیق

نفس هایی هست، که فقط در حضور تو عمیق اند

دیشب با خانواده همسرم برای شام رفته بودیم نایب. وقتی داشتیم برمیگشتیم ،اون آقایی که گارسون بود به من گفت :امیدوارم تو شهر ما بهتون خوش بگذره! من هم از تعجب چشمام گرد شد و به پدرخانمم گفتم :این از کجا فهمید من اصفهانی نیستم؟ پدرخانمم هم با لحن جدی گفت: ما براحتی اِز ریخت و قیافه هر غیری اصفانی، میفَمیم کی تو شهرمون مهمونِس!!! بعد من چشمام گرد تر شد از کشف این توانایی!...البته بعدا فهمیدم وقتی رفته بودم دست هام رو بشورم ،خود پدر خانمم به شوخی به گارسون گفته این داماد ما اصفهانی نیست و میخوام یه غذای سفارشی بیارید که بهش اثبات بشه نایب اصفهان از تهران خیلی بهتره!...یعنی رسماً سر کارم گذاشته بودند دیگه! :| بعد هم به اتفاق رفتیم میدون نقش جهان . این عزیزان تعصب خاصی روی کلمه ی "نقش جهان" دارند.یعنی معادلش رو که "میدون امام" هست به رسمیت نمی شناسند! پدرخانمم که تعصبش از سایرین هم پررنگ تره و هنوز از لفظ "میدون شاه عباس" استفاده میکنه!!...اونجا هم از کلی پله بالا رفتیم تا رسیدیم به اتاق موسیقی.که همون اول کار، تمام عضلات پای من کش اومد! بقول مادرخانمم: نیست که بدن ورزشکاری دارم،بخاطر همونه! :دی ...خلاصه با تأسی به ائمه اطهار اون پله های یه متری رو رفتم بالا و کلی زیر لب غرغر کردم که آخه این چه جور معماری ای هستش!... ولی انصافاً فالوده هاش خوب بود،پسندیدم! :دی

  • امیر