نفس عمیق

نفس هایی هست، که فقط در حضور تو عمیق اند

نفس عمیق

نفس هایی هست، که فقط در حضور تو عمیق اند

این روزها صحن علنی مجلس حسابی شلوغ است. من علاقه ای به تحلیل های سیاسی و سیاسی نویسی ندارم. اما امروز و دیروز نشستم جلوی تلویزیون و جلسه رای اعتماد را با جدییت تماشا کردم. یادم هست که جلسه‌ رای اعتماد وزرای خاتمی و وزرای احمدی‌نژاد را هم دنبال می‌کردم. ساعت‌ها نشستیم و در واحد سیصد و خرده‌ای خوابگاه شماره دو، رای آوردن وزرای احمدی نژاد را دیدیم. تخمه هم می‌شکستیم و سیگار هم دود می‌کردیم! امروز داشتم فکر می کردم چرا اینقدر از گوش دادن به نطق نمایندگان هیجان زده می شوم،در حالیکه به خواندن همین نطق ها توی روزنامه و سایت های خبری هیچ علاقه ای ندارم! شاید آن‌چه که همه این حرف ها را پشت تریبون جذاب می کند ،همین میمیک صورت گوینده و بالا و پایین بردن صداست. بهرحال در این چندسال به این نتیجه رسیده ام که تماشای جلسات علنی مجلس را دوست دارم! حتی اگر رادیکالی ترین افکار سیاسی را هم داشته باشی بعد از مدتی بالاخره یک نفر را در مجلس پیدا می‌کنی که بخشی از حرف‌های تو را به زبان بیاورد.

  • امیر