نفس عمیق

نفس هایی هست، که فقط در حضور تو عمیق اند

نفس عمیق

نفس هایی هست، که فقط در حضور تو عمیق اند

یک صبح خنک

یک موسیقی فوق العاده

یک صبحانه دبشِ دونفره!

شوخی های من و خنده های تو...

نگاه های من و حرف های تو...

هرروز صبح،

همه دغدغه های دنیا برای ساعتی ناپدید می شوند.

  • امیر