نفس عمیق

نفس هایی هست، که فقط در حضور تو عمیق اند

نفس عمیق

نفس هایی هست، که فقط در حضور تو عمیق اند

بیمارم یه دختربچه ی شش ساله بود که از اول تا آخر معاینه، هرنوع وسیله و ابزار و ادواتی که می دید با دست نشون میداد و میپرسید: "این چــیه؟!"

بعد از اینکه یه ربعی وقت گذاشتم و تک تک وسایل دندونپزشکی رو به سرکار خانم معرفی کردم، آینه رو برداشتم و بهش گفتم خب عمو جون!حالا دهنتو باز کن...که برای بار دوم شروع کرد به پرسیدن همون چیزهایی که بار اول پرسیده بود! من هم دوباره همون جواب ها رو تکرار کردم.

میخواستم "ساکشن" رو بذارم توی دهانش، که برای بار سوم سوال کرد:این چیـــه؟!...بار اول و دوم بهش گفته بودم این "آقای تشنه" ست که قراره آبهایی که توی دهن تو جمع میشه رو بخوره! ولی وقتی برای بار سوم سوالش رو تکرار کرد،با بی حوصلگی جواب دادم: این ساکشنه! ...سرشو چپ و راست تکون داد و گفت : نعععع! این آقااااهه تشنه ست (((:

حتی وقتی وسط کار چند دقیقه ساکشن از کار افتاد، دستش رو برد سمت دهنش و گفت: این آقاهه تشنه سیر شده، دیگه آب های دهنمو نمیخوره (((:
  • امیر