نفس عمیق

نفس هایی هست، که فقط در حضور تو عمیق اند

نفس عمیق

نفس هایی هست، که فقط در حضور تو عمیق اند

من خوبم! حس نوشتن دارم، ولی حال نوشتن ندارم. درواقع مثل یه لاک‌ پشتی شدم که از اون وری افتاده و دست و پا میزنه :دی

ببینید، میگم لاک‌ پشت. نمیگم سوسک یا اسب آبی یا قورباغه‌ی معلول!

میگم لاک پشت که شما سنگ پشت منو هم در نظر داشته باشید. چون این سنگ فعلا از همه لحاظ بر من مستولی شده لامروت!


  • امیر

تفکرات شهودی