نفس عمیق

نفس هایی هست، که فقط در حضور تو عمیق اند

نفس عمیق

نفس هایی هست، که فقط در حضور تو عمیق اند

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۱ ثبت شده است


نشسته ایم توی بالکن. ماشین ها انگار تندتر از همیشه می روند و صدایشان از هر شب بلندتر است. ساختمان های روبرو با پنجره های روشنشان شکل توده های سیاه عصبانی اند، پر از آدم های بی خواب.

به هـدیه می گویم چه آهنگی می خواهی برایت بگذارم؟ می گوید هر چی گذاشتی گذاشتی عزیزم. صدایش غمگین است، تنها چیزی که توی صدایش آشناست، همین «عزیزم» گفتنش است.

می پرسم معین بگذارم؟ چشمکی می زند و با لبخند می گوید: هرچی بذاری خوبه !

«اصفهان» را می گذارم و معین می خواند...

می روم پی سالاد. کاهو پیچ را می اندازم روی تخته. کارد که تق و تق فرود می آید روی کاهو، هـدیه از توی بالکن می گوید: توروخدا بپا، هر بار سالاد درست میکنی، دست و بالتو می بُری!

می خندم. حواسم هست. جوانه های ماش را می ریزم روی کاهوها. می گوید: امشب برای همیشه از ایران رفت.

«کی؟»

«م. رو میگم»

«آره، فردا توی کاردیف ولزه »

«دل پُری داشت از این مملکت »

می خندم: «بمیرم برا دل پُرش! »

«کمک نمیخوای عزیزم؟»

قارچ ها را خرد می کنم. نمک می ریزم توی لیوان بالزامیک و روغن زیتون. با چنگال هم می زنم. دستم را می شویم. چسب زخم می زنم. ظرف سالاد را می برم توی بالکن. می نشینم. نوشیدنی روی میز دیگر خنک نیست. معین با صدای بلند می خواند. خیره می شویم به آسمان و ابرها را نگاه می کنیم، انگار داریم توی تاریکی شب، دنبال رد هواپیما می گردیم!

هـدیه آه می کشد و می گوید:« کاش همه اونایی که رفتن برگردن ، کاش هیچکی نمیرفت که دیگه برنگرده. »

سعی می کنم لبخند بزنم: « غصه نخور عزیزم. مطمئن باش م. اونجا خوشتره!»

چراغ های شهر را نگاه می کنیم. پنجره ها را. خانه روبرویی را، که پشت پنجره اش پر از گلدان است. به هوای خاموش کردن چراغ می روم تو. شماره ی م. را می گیرم. بر نمی دارد. چهار بار بوق می زند. می رود روی پیغام گیر. صدای خودش است. صبر می کنم تا بوقش را بزند:

«سلام. کار واجب نداشتم. فقط خواستم بگم که، دل ما برات تنگ میشه، همین.»


  • امیر